Dầu SACHI

Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng dầu, hạt SACHI trên toàn thế giới Công Ty Nông Nghiệp Văn MInh luôn tìm đầu ra cho sản phẩm hạt SACHI, hỗ trợ bà con giao thương hàng hóa cho các đối tác trong và ngoài nước.

  • VỀ CHÚNG TÔI

    VỀ CHÚNG TÔI

    Với 5 năm kinh doanh sản phẩm nông nghiệp, cụ thể là hạt Sacha Inchi, Tiêu Organic và một số sản phẩm khác

    185 lượt xem